Warunki najmu

Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać:
1) Osoba fizyczna, która:
a) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW ważny dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca – ważny paszport,
b) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW ważne co najmniej 1 rok i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
c) przedstawi BART WYNAJEM SAMOCHODÓW dokument potwierdzający zatrudnienie,
d) przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, -dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek lub upoważnionych do występowania w imieniu firmy/spółki,
e) ukończyła 21 lat

Dane do przelewu:
BART WYNAJEM SAMOCHODÓW Bartosz Larwas
ING Bank: 34 1050 1214 1000 0090 9650 7885